• Alternativ1_freestyle-2

Kartlegging

Gratis kartlegging er en samtale med en coach, som varer i en halv time. På denne måten får du prøvd ut hvordan coaching fungerer for deg. Møtet er helt uforpliktende!

Karriere Coaching

Karrierecoaching handler primært om jobb og karriere. Hva ønsker du videre? Gjennom programmet finner vi frem til din rolle ved å definere drivkraft, kompetanse og karrieremål. Vi legger en plan og følger den!

Executive Coaching

Executive coaching handler om å utvikle potensialet til deg som leder. Det kan inkludere kommunikasjon, prestasjonssituasjon, organisatorisk effektivitet, personlige endringer, strategisk tenkning, og å bygge et effektivt team.

Kurs, workshops & foredrag

Kurs og workshops innen coaching, teamutvikling, karriereutvikling, talent- og lederutvikling, omstilling og endringsledelse. Foredrag om mingling, relasjoner, kommunikasjon, teamutvikling og andre temaer innen coaching og utvikling.

Praktiske verktøy til prosjekter

On 21/06/2012 by cani

En veldig nyttig bok som jeg har stor glede av er Prosjekthåndboka utgitt av Universitetsforlaget. Den har mange supre og praktiske verktøy til prosjektarbeid.

Strategisk tilnærming til jobbsøk

On 21/06/2012 by cani

I august legger jeg opp en uke med hvordan du kan gå strategisk til verks med en jobbsøkeprosess. Vi tar for oss prosessen som et prosjekt hvor du kan lage din variant og være din egen prosjektleder. Gled deg også til augustutgaven av Stella hvor du kan finne mine beste tips for jobbsøking.

Langsiktighet & tydelighet

On 20/06/2012 by cani


En venn som har jobbet i barnehage ga meg noen råd før barnehageoppstart. Et råd var å være konsekvent. Et annet var å si hade før du går istedenfor å bare forsvinne. Et tredje var at om barnet skriker når du går ikke snu og gå tilbake for å trøste. Vi diskuterte tema på hjemmebane og ble enige om å prøve ut denne strategien. Litt ute i andre uke opplever jeg denne trangen til å snu og gå tilbake for å trøste, men biter det i meg og går ut i bilen og kjører av gårde mens jeg har vondt inni meg. Nå vet jeg hva denne følelsen er.

Det er store utfordringer i hverdagen som deltaker i arbeidslivet å handle utfra en tro på det langsiktige og tydelige. Hver dag må vi ta avgjørelser som kan svi der og da, men når vi legger alle avgjørelsene sammen blir det bildet eller resultatet vi jobber mot.

1. Bestem deg på forhånd på hvilket bilde du skal jobbe mot
2. Vær åpen for tilbakemeldinger og revurderinger
3. Finn ett par ord som måleparametre,
f. eks konsekvent, vaner, trygg eller ydmyk, kundeforståelse, sunn økonomi som du kan sjekke mot
4. Tenk at dette kan være din merkevare og det du står for
5. Unngå å skylde på andre, men lær av feilene og tilgi deg selv fort
6. Ta en uke av gangen og minn deg selv på verdiene dine, nøkkelordene og det store bildet du ønsker å jobbe mot (ditt varemerke).

 

Nedtrapping eller opptrapping før ferien

On 19/06/2012 by cani

Ferien nærmer seg for mange og det betyr ikke at det nødvendigvis er noe mindre å gjøre. Et enkelt verktøy du kan bruke er en liste jeg titteler «Levende liste». Den består av 3 kolonner: Må, Skal og Kan. Her er målet å tømme alt du har i hodet ved å skrive det inn i disse 3 kolonnene for å oppnå en følelse av oversikt og se hvilken grad av nødvendighet det har.

Et enkelt verktøy det er lett å undervurdere effekten av!

 

Og husk dette…

On 08/06/2012 by cani

5 karriereråd

On 03/06/2012 by cani

I et intervju i Dagens Næringsliv for noen år tilbake ble jeg spurt om jeg kunne gi noen konkrete karriereråd for deg mellom 30 og 40 år. Rådene ser du under og de kan like gjerne passe for alle aldre og er like aktuelle i 2012.

1. Sett deg ned å definer hva du trives med i jobben og hva du ikke trives med. Med dette blir du bevisst hva du ønsker mer av og hva du vil bort ifra. Bevisstgjøring er viktig for å ikke hele tiden være på vei bort fra noe og aldri helt bli seg bevisst hva du vil til.

2. Tenk på episoder du føler du har fått brukt deg selv på en god måte. Hvilke fellestrekk har de og hvilke egenskaper har du brukt?

3. Tenk på 5 personer du er fascinert av og grunnen til at du er det. Sier dette noe om veien du skal ta videre?

4. Hva er din drømmesituasjon privat og profesjonellt 3 år frem i tid og 10 år frem i tid? Hvilke konkrete tiltak skal du sette i gang med nå for å sette igang? Hvem kan du snakke med som er i lignende situasjoner som du ønkser å nå?Jeg møter mange som har skaffet seg drømmejobb etter en runde med bevisstgjøring og konkrete handlinger.

5. Tenk helhet. Karriere/jobb og personlig går alltid hånd i hånd. Som regel jobber vi med dette pararellt. Det ene området kan også utløse det andre.

Publisert: 12.10.2007:

http://www.dn.no/privatokonomi/article1200490.ece

Slik blir du en sosial vinner

On 01/06/2012 by cani

GODE RÅD FRA EKSPERTENE

Det er ikke så vanskelig som du tror.

=
NYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Publisert 16.05.2012

– Samtaler mellom mennesker er på mange måter limet i alle relasjoner vi har i vårt liv. Målet med en samtale kan være alt fra nysgjerrighet og lysten til å la seg underholde til mer konkrete mål som å kunne knytte kontakter eller relasjoner som er viktige senere enten sosialt eler karrieremessig, sier coach Ingrid Husan ved Canicoaching.

Kroppsspråk og stemmeleie avslører intensjonene dine i en samtale.

Noen av de viktigste signalene under en samtale er om ord og handling passer sammen.

Det å ha et bevisst forhold til hva og hvordan man snakker med andre, også nye mennesker, gir deg ny viten, nye venner eller nye kontakter og erfaringer.

Overfladisk prat

Mingling er samtaler mellom mennesker som ikke kjenner hverandre spesielt godt, og emnene man snakker om påvirkes av dette.

– En samtale mellom mennesker som kjenner hverandre, bærer preg av at begge parter har kunnskap om hverandre. En samtale mellom mennesker som nettopp har møtt hverandre, eller kun kjenner hverandre svært overfladisk, er i utgangspunktet det vi kaller small talk, sier Thomas Leikvoll.

Han har skrevet boken ”Small talk: Hvordan snakke om det meste med de fleste” sammen med Erling Arvola.

Hvordan starte?

Det verste vil ofte være innledningen.

Vi har gjerne en sperre mot å kontakte folk vi ikke kjenner, kanskje av sjenanse eller fordi vi har dårlig selvtillit og derfor er redde for å bli avvist.

Så hvordan innleder man da en slik samtale med en komplett fremmed eller fjern bekjent?

– Det enkleste er å begynne med noe som er konkret, som begge kan forholde seg til der og da. Snakk for eksempel om maten dere spiser, interiøret i rommet dere er eller den konkrete gruppen som er samlet, sier Leikvoll.

Ti måter å skifte tema med small talk

– Begynn å rose samtalepartneren

– Skryt av noe noen andre har fått til

– Begynn å snakk om været, nyhetssendinger eller avisoppslag

– Si rett og slett: Så bra! …og rund av på denne måten

– Jeg har helt glemt å spørre deg…

– Still spørsmål rundt et annet tema

– Si: ”Jeg lover å fortelle deg alt om det når jeg har landet den ballen”.

– Begynn å snakke om arrangementet og spør hva den andre syns

– Begynn å snakke om vertskapet og spør hvordan vedkommende kjenner dem

– Ta opp en historie om årstid og en hobby du har – for eksempel sommer og båtliv

 

Kilde: Coach Ingrid Husan

Vis interesse

Når denne første kontakten er etablert, må man sørge for i større grad å vise interesse for hverandre.

Rådet fra Leikvoll er å finne felles holdepunkter.

Har dere begge barn? Hvilke utfordringer deler dere i så henseende? Hvilke fritidsinteresser har den andre? Hvor mye tid bruker han eller hun på dette, og hvordan får man det til å passe inn med resten av hverdagen?

Gjenta navn

Husan mener det er viktig å møte den andre med blikket. Gjenta gjerne navnet til personen du snakker med, da dette hjelper deg til å huske navnet og uttale det riktig.

– Tenk på din eller dine minglekompiser som vennlige, og tenk at de antageligvis har et like stort ønske som deg om å få en vellykket minglesamtale, sier hun.

 

Unngår visse tema

Kunsten å småprate kan også være nyttig hvis du vil ro deg bort fra et tema du ikke vil snakke om.

Det kan være vrient å finne på noe å snakke om når man ikke kjenner samtalepartneren, men mingling og small talk er kunster som kan læres. Det gjelder bare å ha noen aktuelle samtaleemner i bakhånd.

– Mange forbinder mingling med nettverksbygging og store arrangementer. Det handler om å bli kjent med nye mennesker og gjenopprette kontakt med tidligere kjente i en sosial sammenheng, sier hun.

 

 

Mingling

SOSIAL: De fleste av oss synes det kan være vanskelig å få i gang en samtale med noen vi ikke kjenner. Men det finnes råd. © ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

På dansefot

Husan sammenlikner mingling med å danse rundt i en stor folkemengde. Av og til byr nye bekjentskap opp til dans, andre ganger gjør du det og noen ganger møter du også på gamle bekjentskap.

– Skift partner ofte nok i løpet av kvelden. Å bli kjent med andre mennesker er nyttig, viktig og utviklende, sier hun.

Småprating kan for øvrig også brukes til å skifte emne, og dette kan jo være nyttig også sammen med folk du kjenner godt.

 

 

Nye tanker

Det er viktig å finne ut noe om hverandre som man kan bygge samtalen på.

– Jo fortere man gjør det, jo fortere vil samtalen kunne gli over til det vi kan betegne som en litt dypere samtale, sier Leikvoll.

Det å mestre denne kunsten, vil kunne være svært nyttig.

– Evnen til å kommunisere med alle typer mennesker gir deg fordeler på veien til mål du har satt deg, men det gir deg kanskje først og fremst gleden av å bli kjent med nye mennesker og tanker du ikke har tenkt før.Er du god til å kommunisere, er det dessuten lettere å få folk til å like deg.

Lettvinte temaer til small talk

– Hvor har man reist og hvor har man tenkt å reise? Noen tips til reisemål?

– Hvorfor er man tilstede her i kveld? Hvordan kjenner man personene som er tilstede og hvilke opplevelser og erfaringer har man gjort i fellesskap med akkurat disse?

– Hvor bor man og hva jobber man med? Hvordan får man hverdag og jobb til å gå sammen?

– Når var man sosial sist? Er det lenge siden? Hva skjedde da? Blir det mye tid til sosialisering? Hvordan ta vare på vennskap i en hektisk hverdag?

– Nyheter. Hvilke nyheter har engasjert deg i det siste, og hva syns samtalepartneren om dette? Hvor mye følger han eller hun med?

Kilde: Thomas Leikvoll

Lettere med Facebook

Denne typen småprat har alltid eksistert, men de fleste av oss har fordeler våre foreldre og besteforeldre ikke hadde da de skulle ut og mingle.

Svært mange er aktive i sosiale medier som Facebook, og dette gjør minglingen lettere når du møter litt perifere kontakter.

– Det er en lettere inngangsport å nettopp hooke seg inn i andres virkelighet, liv og ståsted. Da kan du samtale lett og ledig om hendelser, bilder og kommentarer som du kjenner til fra nettet i stedet for at man må begynne på andre faste temaer, sier Husan.

 

Gjengangere

For det finnes helt klart noen gjengangere innen temaer når du møter helt nye mennesker, og disse funker uansett om dere er på fest hos felles venner eller dere møtes i jobbsammenheng eller på kurs.

– Man begynner gjerne med spørsmål som ”hva jobber du med”, ”fortell om ditt liv” og eventuelt ”hva har du gjort i det siste”, sier coachen.

Gode følelser

– For at minglingen eller small talken skal bli vellykket, bør temaene vekke gode følelser. Samtalen bør ha en rytme og flyte lett, og den bør ikke være for dyp. Move on, og oppsøk så neste dansepartner, sier Husan.

Dette gjør vi ifølge coachen helt naturlig når vi er avslappet.

– Vær opptatt av den eller de andre, og ikke så opptatt av hvordan du selv fremstår, ser hun.

Publisert: http://www.klikk.no/helse/dinkropp/velvare/article758255.ece

 

Slik blir du prinsessen av small talk

On 01/06/2012 by cani
I mai er det store sjanser for at du blir nødt til å mingle. Sørg for å kjenne ekspertenes tips!
Kronprinsesse Mette-Marit – Foto – Scanpix

Artikkel av: Karen Thue (HegnarOnline – 16.5.12 12:53)

Dagene rundt 17. mai er en tid for sosiale arrangementer, enten det er å treffe gamle venninner på frokost, svigers til middag eller nye kontakter på fest.

Mingling er et must i slike sammenhenger. Det er samtaler du har med personer du ikke kjenner spesielt godt. Emnene du snakker om vil påvirkes av den overfladiske relasjonen.

Det verste med mingling vil ofte være innledningen, skriver Klikk.no. For hvordan innleder man en samtale med en komplett fremmed eller fjern bekjent?

– Det enkleste er å begynne med noe som er konkret, som begge kan forholde seg til der og da. Snakk for eksempel om maten dere spiser, interiøret i rommet dere er eller den konkrete gruppen som er samlet, sier Thomas Leikvoll. Han har skrevet boken «Small talk: Hvordan snakke om det meste med de fleste”.

Når denne første kontakten er etablert må man sørge for i større grad å vise interesse for hverandre. Rådet fra Leikvoll er å finne felles holdepunkter: Har dere begge barn? Hvilke utfordringer deler dere i så henseende?

Coach Ingrid Husan ved Canicoaching legger også vekt på verdien av å vekke gode følelser:

– For at minglingen eller small talken skal bli vellykket, bør temaene vekke gode følelser. Samtalen bør ha en rytme og flyte lett, og den bør ikke være for dyp. Move on, og oppsøk så neste dansepartner, er Husans tips.

Publiseert:

http://www.hegnar.no/kvinner/livsstil/article692982.ece

Venner går i terapi

On 29/05/2012 by cani

Vennskap ligner stadig mer på kjærlighetsforhold. Derfor blir ”parterapi” mer vanlig for venner.

– Venner har blitt en veldig viktig del av livet og vi forventer mer av dem. De har blitt en erstatning for familien i mange sammenhenger, sier Ingrid Husan. Hun er master coach i Naviga-Lee Hecht Harrison.
Husan opplever at stadig flere kommer til henne for å rydde opp i vennskapsforhold.

– Det har blitt mer vanlig å gå til coaching. Som oftest kommer den ene vennen for å rydde opp i sitt liv. De kommer ikke for vennecoaching, men venneforholdet blir fort et tema, forteller Husan.
– Både par- og vennecoaching handler om relasjoner, og hvordan vi kommuniserer. Ofte har folk ulik oppfatning om hva vennskapet skal være, sier Husan.

Vanlige problemer
Det kan være flere grunner til at vennskap skjærer seg, ifølge Husan.

Endring i livsfase. Når den ene får kjæreste, ny jobb, barn eller nye venner gjennom et nytt miljø, kan den andre føle seg utenfor. Noen ønsker at alt skal være som det alltid har vært og ønsker ikke dra flere inn i venneflokken. Det kan føre til konflikter.
For mye/for lite oppmerksomhet. Det kan være misforståelser i forhold til hva den ene trenger og den andre gir. Et eksempel kan være at den ene vennen er opptatt av å ringe for å høre hvordan det går. Den andre er inne i en strevsom periode, og kunne kanskje heller trengt praktisk hjelp som middag på døra. Hun opplever ringingen som masete, mens hun som ringer opplever å bli avvist.
Ambisiøs på vennens vegne. Når en venn lager drømmer og setter mål for den andre i forholdet, kan det gi feil utslag. Kanskje ønsker ikke vennen din å endre på noe, og da kan det være slitsom om du maser.
Pr-agent for vennen. Det er lett at man tar på seg rollen som pr-agent for vennen sin. Noen har stort behov for å fortelle at vennen har fått ny jobb, kjæreste eller lignende, mens vennen ikke ønsker å fortelle det, eller vil fortelle det selv.
Endret status. Når man får venner på jobb, kan det oppstå problemer hvis den ene får en høyere stilling enn den andre. Hvis man jobber i team, kan vennskapet by på ekstra problemer. Jobbkonflikter der venner er involvert blir ofte ekstra ille hvis man ikke skiller privatlivet og jobben.

LES MER

Publisert:

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7377662

Lise byttet lederstilling med lakk og lær

On 29/05/2012 by cani

Lise Karlsen (43) hoppet av karrièrekarusellen.

Lise Karlsen er 30 år, har mann og barn og en attraktiv lederstilling i Telenor Mobil. Hun gjør det bra, er på vei oppover, tjener mer penger enn hun har tid til å bruke. Men hun er ikke glad. Hun er overarbeidet, stresset og deprimert.

– Jeg hadde ikke tid til noe annet enn jobb, og jeg syntes ikke jeg brant for det jeg gjorde lenger, forteller Karlsen.

Sykmeldt
Høsten 2005 må hun operere foten, og blir sykmeldt i seks uker. Mens hun ligger med foten høyt og lap top’en i fanget, bestemmer hun seg for å starte for seg selv. Da sykemeldingen er slutt, sier hun opp jobben.
– Jeg hadde tidligere tenkt tanken om å starte noe eget. Nå ble det plutselig en nødvendighet for meg, sier Karlsen.

I dag er hun 43 år og driver hun «Manillusion», en klesbutikk for de alternative, på tredje året.
– Nå styrer jeg livet selv, snører korsetter, kler opp artister og vanlige folk som skal på fest, forteller Karlsen.

«Nå styrer jeg livet selv, snører korsetter, kler opp artister og vanlige folk som skal på fest» Lise Karlsen, fetisjbutikkinnehaver

Fikk sjokk
Flere reagerte da hun fortalte at hun skulle si opp jobben sin, og åpne en fetisjbutikk med korsetter, lakk og lær.

– Datteren min var i tenårene og syntes til å begynne med at det var veldig flaut. Familien fikk seg også et sjokk. Nå ser de imidlertid at jeg er et helt annet menneske, jeg er gladere, har mer energi og føler at jeg får brukt kreative sider ved meg selv, forteller Karlsen.

Mistet venner
Hun har imidlertid mistet enkelte venner på veien.
– Noen få venner brøt kontakten med meg, og det ble jeg lei meg for. Dette er bare en helt uskyldig hobby, som ikke handler om annet enn å gå på fest, bare med litt andre klær, sier Karlsen, som ønsker å fjerne oppfattelsen av at fetisjklær er noe som ikke tåler dagens lys.

Angrer ikke
Hun angrer likevel ikke et øyeblikk på at hun hoppet av karrièren.
– Jeg var på vei oppover, men ble lei karrièrejaget. Nå synes jeg livet er mer spennende, og jeg får faktisk brukt utdannelsen min som markedsøkonom mer, fordi jeg ikke har et markedsføringsbudsjett.
– Jeg må tenke kreativt, jeg er på nett, jeg har stand under musikkfestivaler, jeg arrangerer festivaler og moteshow, og kler opp artister til TV-opptredener og teaterforestillinger, sier Karlsen.

Økonomisk hjelp
Hun råder andre som vurderer å hoppe av karrièren til å følge magefølelsen.

– Det er selvfølgelig også en fordel å ikke måtte ta opp et stort lån. Selv fikk jeg litt økonomisk hjelp av kjæresten min, sier Karlsen.

Publisert:

http://www.aftenposten.no/jobb/article3045595.ece#.T6Ec8Bwwebw

LES MER!

Pages:«12345»