Lær å gi komplimenter av de beste

On 12/11/2014 by cani

(Klikk.no) Har du en norsk eller amerikansk måte å gi kompliment på? Les mer her

Slik blir du en sosial vinner

On 01/06/2012 by cani

GODE RÅD FRA EKSPERTENE

Det er ikke så vanskelig som du tror.

=
NYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Publisert 16.05.2012

– Samtaler mellom mennesker er på mange måter limet i alle relasjoner vi har i vårt liv. Målet med en samtale kan være alt fra nysgjerrighet og lysten til å la seg underholde til mer konkrete mål som å kunne knytte kontakter eller relasjoner som er viktige senere enten sosialt eler karrieremessig, sier coach Ingrid Husan ved Canicoaching.

Kroppsspråk og stemmeleie avslører intensjonene dine i en samtale.

Noen av de viktigste signalene under en samtale er om ord og handling passer sammen.

Det å ha et bevisst forhold til hva og hvordan man snakker med andre, også nye mennesker, gir deg ny viten, nye venner eller nye kontakter og erfaringer.

Overfladisk prat

Mingling er samtaler mellom mennesker som ikke kjenner hverandre spesielt godt, og emnene man snakker om påvirkes av dette.

– En samtale mellom mennesker som kjenner hverandre, bærer preg av at begge parter har kunnskap om hverandre. En samtale mellom mennesker som nettopp har møtt hverandre, eller kun kjenner hverandre svært overfladisk, er i utgangspunktet det vi kaller small talk, sier Thomas Leikvoll.

Han har skrevet boken ”Small talk: Hvordan snakke om det meste med de fleste” sammen med Erling Arvola.

Hvordan starte?

Det verste vil ofte være innledningen.

Vi har gjerne en sperre mot å kontakte folk vi ikke kjenner, kanskje av sjenanse eller fordi vi har dårlig selvtillit og derfor er redde for å bli avvist.

Så hvordan innleder man da en slik samtale med en komplett fremmed eller fjern bekjent?

– Det enkleste er å begynne med noe som er konkret, som begge kan forholde seg til der og da. Snakk for eksempel om maten dere spiser, interiøret i rommet dere er eller den konkrete gruppen som er samlet, sier Leikvoll.

Ti måter å skifte tema med small talk

– Begynn å rose samtalepartneren

– Skryt av noe noen andre har fått til

– Begynn å snakk om været, nyhetssendinger eller avisoppslag

– Si rett og slett: Så bra! …og rund av på denne måten

– Jeg har helt glemt å spørre deg…

– Still spørsmål rundt et annet tema

– Si: ”Jeg lover å fortelle deg alt om det når jeg har landet den ballen”.

– Begynn å snakke om arrangementet og spør hva den andre syns

– Begynn å snakke om vertskapet og spør hvordan vedkommende kjenner dem

– Ta opp en historie om årstid og en hobby du har – for eksempel sommer og båtliv

 

Kilde: Coach Ingrid Husan

Vis interesse

Når denne første kontakten er etablert, må man sørge for i større grad å vise interesse for hverandre.

Rådet fra Leikvoll er å finne felles holdepunkter.

Har dere begge barn? Hvilke utfordringer deler dere i så henseende? Hvilke fritidsinteresser har den andre? Hvor mye tid bruker han eller hun på dette, og hvordan får man det til å passe inn med resten av hverdagen?

Gjenta navn

Husan mener det er viktig å møte den andre med blikket. Gjenta gjerne navnet til personen du snakker med, da dette hjelper deg til å huske navnet og uttale det riktig.

– Tenk på din eller dine minglekompiser som vennlige, og tenk at de antageligvis har et like stort ønske som deg om å få en vellykket minglesamtale, sier hun.

 

Unngår visse tema

Kunsten å småprate kan også være nyttig hvis du vil ro deg bort fra et tema du ikke vil snakke om.

Det kan være vrient å finne på noe å snakke om når man ikke kjenner samtalepartneren, men mingling og small talk er kunster som kan læres. Det gjelder bare å ha noen aktuelle samtaleemner i bakhånd.

– Mange forbinder mingling med nettverksbygging og store arrangementer. Det handler om å bli kjent med nye mennesker og gjenopprette kontakt med tidligere kjente i en sosial sammenheng, sier hun.

 

 

Mingling

SOSIAL: De fleste av oss synes det kan være vanskelig å få i gang en samtale med noen vi ikke kjenner. Men det finnes råd. © ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

På dansefot

Husan sammenlikner mingling med å danse rundt i en stor folkemengde. Av og til byr nye bekjentskap opp til dans, andre ganger gjør du det og noen ganger møter du også på gamle bekjentskap.

– Skift partner ofte nok i løpet av kvelden. Å bli kjent med andre mennesker er nyttig, viktig og utviklende, sier hun.

Småprating kan for øvrig også brukes til å skifte emne, og dette kan jo være nyttig også sammen med folk du kjenner godt.

 

 

Nye tanker

Det er viktig å finne ut noe om hverandre som man kan bygge samtalen på.

– Jo fortere man gjør det, jo fortere vil samtalen kunne gli over til det vi kan betegne som en litt dypere samtale, sier Leikvoll.

Det å mestre denne kunsten, vil kunne være svært nyttig.

– Evnen til å kommunisere med alle typer mennesker gir deg fordeler på veien til mål du har satt deg, men det gir deg kanskje først og fremst gleden av å bli kjent med nye mennesker og tanker du ikke har tenkt før.Er du god til å kommunisere, er det dessuten lettere å få folk til å like deg.

Lettvinte temaer til small talk

– Hvor har man reist og hvor har man tenkt å reise? Noen tips til reisemål?

– Hvorfor er man tilstede her i kveld? Hvordan kjenner man personene som er tilstede og hvilke opplevelser og erfaringer har man gjort i fellesskap med akkurat disse?

– Hvor bor man og hva jobber man med? Hvordan får man hverdag og jobb til å gå sammen?

– Når var man sosial sist? Er det lenge siden? Hva skjedde da? Blir det mye tid til sosialisering? Hvordan ta vare på vennskap i en hektisk hverdag?

– Nyheter. Hvilke nyheter har engasjert deg i det siste, og hva syns samtalepartneren om dette? Hvor mye følger han eller hun med?

Kilde: Thomas Leikvoll

Lettere med Facebook

Denne typen småprat har alltid eksistert, men de fleste av oss har fordeler våre foreldre og besteforeldre ikke hadde da de skulle ut og mingle.

Svært mange er aktive i sosiale medier som Facebook, og dette gjør minglingen lettere når du møter litt perifere kontakter.

– Det er en lettere inngangsport å nettopp hooke seg inn i andres virkelighet, liv og ståsted. Da kan du samtale lett og ledig om hendelser, bilder og kommentarer som du kjenner til fra nettet i stedet for at man må begynne på andre faste temaer, sier Husan.

 

Gjengangere

For det finnes helt klart noen gjengangere innen temaer når du møter helt nye mennesker, og disse funker uansett om dere er på fest hos felles venner eller dere møtes i jobbsammenheng eller på kurs.

– Man begynner gjerne med spørsmål som ”hva jobber du med”, ”fortell om ditt liv” og eventuelt ”hva har du gjort i det siste”, sier coachen.

Gode følelser

– For at minglingen eller small talken skal bli vellykket, bør temaene vekke gode følelser. Samtalen bør ha en rytme og flyte lett, og den bør ikke være for dyp. Move on, og oppsøk så neste dansepartner, sier Husan.

Dette gjør vi ifølge coachen helt naturlig når vi er avslappet.

– Vær opptatt av den eller de andre, og ikke så opptatt av hvordan du selv fremstår, ser hun.

Publisert: http://www.klikk.no/helse/dinkropp/velvare/article758255.ece

 

Slik blir du en dreven mingleprater

On 29/05/2012 by cani

Small talk er morsomt og nyttig, hvis du gjør det riktig.

NYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker. Illustrasjonsfoto: ColourboxNYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

KATRINE ANDREASSEN
tomm-a2@online.no
KLIKK.NO

16.05.2012, kl. 10:03
NYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker.  Illustrasjonsfoto: colourbox.comNYE VENNER: Er du god på small talk og mingling, er det lettere å bli kjent med nye, spennende mennesker. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

 

Lettvinte temaer til small talk

• Hvor har du reist og hvor har du tenkt å reise? Noen tips til reisemål?• Hvorfor er du her i kveld?• Hvordan kjenner du personene som er til stede og hvilke opplevelser og erfaringer har du gjort i fellesskap med dem?

• Hvor bor du og hva jobber du med?

• Hvordan får du hverdag og jobb til å gå sammen?

• Når var du sosial sist? Er det lenge siden?
Hva skjedde da? Blir det mye tid til sosialisering?

• Hvordan tar du vare på vennskap i en hektisk hverdag?

• Nyheter. Hvilke nyheter har engasjert deg i det siste, og hva syns du om dette? Hvor mye følger du med?

Kilde: Thomas Leikvoll

 

Ti måter å skifte tema på med small talk

• Begynn å rose samtalepartneren• Skryt av noe noen andre har fått til• Begynn å snakke om været, nyhetssendinger eller avisoppslag

• Si rett og slett: Så bra! …og rund av på denne måten

• – Jeg har helt glemt å spørre deg… still spørsmål rundt et annet tema –

• Si: «Jeg lover å fortelle deg alt om det når jeg har landet den ballen».

• Begynn å snakke om arrangementet og spør hva den andre syns

• Begynn å snakke om vertskapet og spør hvordan vedkommende kjenner dem

• Ta opp en historie om årstid og en hobby du har – for eksempel sommer og båtliv

Kilde: Coach Ingrid Husan

 

Kunsten å småprate kan også være nyttig hvis du vil ro deg bort fra et tema du ikke vil snakke om.Det kan være vrient å finne på noe å snakke om når man ikke kjenner samtalepartneren, men mingling ogsmall talk er kunster som kan læres. Det gjelder bare å ha noen aktuelle samtaleemner i bakhånd.- Mange forbinder mingling med nettverksbygging og store arrangementer. Det handler om å bli kjent med nye mennesker og gjenopprette kontakt med tidligere kjente i en sosial sammenheng, sier coach Ingrid Husan vedCanicoaching.

På dansefot

Hun sammenlikner mingling med å danse rundt i en stor folkemengde. Av og til byr nye bekjentskap opp til dans, andre ganger gjør du det og noen ganger møter du også på gamle bekjentskap.

- Skift partner ofte nok i løpet av kvelden. Å bli kjent med andre mennesker er nyttig, viktig og utviklende, sier hun.

Småprating kan for øvrig også brukes til å skifte emne, og dette kan jo være nyttig også sammen med folk du kjenner godt.

Overfladisk prat

Mingling er samtaler mellom mennesker som ikke kjenner hverandre spesielt godt, og emnene man snakker om påvirkes av dette.

– En samtale mellom mennesker som kjenner hverandre, bærer preg av at begge parter har kunnskap om hverandre. En samtale mellom mennesker som nettopp har møtt hverandre, eller bare kjenner hverandre svært overfladisk, er i utgangspunktet det vi kaller small talk, sier Thomas Leikvoll.

Han har skrevet boka «Small talk: Hvordan snakke om det meste med de fleste» sammen med Erling Arvola.

Nye tanker

I disse tilfellene må man altså finne ut noe om hverandre som man kan bygge samtalen på.

– Jo fortere man gjør det, jo fortere vil samtalen kunne gli over til det vi kan betegne som en litt dypere samtale, sier han.

Det å mestre denne kunsten, vil kunne være svært nyttig.

– Evnen til å kommunisere med alle typer mennesker gir deg fordeler på veien til mål du har satt deg, men det gir deg kanskje først og fremst gleden av å bli kjent med nye mennesker og tanker du ikke har tenkt før, sier Leikvoll. Er dugod til å kommunisere, er det dessuten lettere å få folk til å like deg.

Lettere med Facebook

Denne typen småprat har alltid eksistert, men de fleste av oss har fordeler våre foreldre og besteforeldre ikke hadde når de skulle ut og mingle.

Svært mange er aktive i sosiale medier som Facebook, og dette gjør minglingen lettere når du møter litt perifere kontakter.

– Det er en lettere inngangsport å nettopp hooke seg inn i andres virkelighet, liv og ståsted. Da kan du samtale lett og ledig om hendelser, bilder og kommentarer som du kjenner til fra nettet i stedet for at man må begynne på andre faste temaer, sier Husan.

Gjengangere

For det finnes helt klart noen gjengangere innen temaer når du møter helt nye mennesker, og disse funker uansett om dere er på fest hos felles venner eller dere møtes i jobbsammenheng eller på kurs.

– Man begynner gjerne med spørsmål som «hva jobber du med», «fortell om ditt liv» og eventuelt «hva har du gjort i det siste», sier Husan.

Få nye venner

– Relasjoner mellom mennesker er på mange måter limet i alle relasjoner vi har i vårt liv. Målet med en samtale kan være alt fra nysgjerrighet og lysten til å la seg underholde til mer konkrete mål som å kunne knytte kontakter eller relasjoner som er viktige senere enten sosialt eler karrieremessig, sier Leikvoll.

Kroppsspråk og stemmeleie avslører intensjonene dine i en samtale. Noen av de viktigste signalene under en samtale er om ord og handling passer sammen.

Det å ha et bevisst forhold til hva og hvordan man snakker med andre, også nye mennesker, gir deg ny viten, nye venner eller nye kontakter og erfaringer.

Hvordan starte?

Det verste vil ofte være innledningen.

Vi har gjerne en sperre mot å kontakte folk vi ikke kjenner, kanskje av sjenanse eller fordi vi har dårlig selvtillit og derfor er redde for å bli avvist.

Så hvordan innleder man da en slik samtale med en komplett fremmed eller fjern bekjent?

– Det enkleste er å begynne med noe som er konkret, som begge kan forholde seg til der og da. Snakk for eksempel om maten dere spiser, interiøret i rommet dere er eller den konkrete gruppen som er samlet, sier Leikvoll.

Finn felles holdepunkter

Når denne første kontakten er etablert, må man sørge for i større grad å vise interesse for hverandre.

Rådet fra Leikvoll er å finne felles holdepunkter.

Har dere begge barn? Hvilke utfordringer deler dere i så henseende?

Hvilke fritidsinteresser har den andre? Hvor mye tid bruker han eller hun på dette, og hvordan får man det til å passe inn med resten av hverdagen?

Gode følelser

– For at minglingen eller small talken skal bli vellykket, bør temaene vekke gode følelser. Samtalen bør ha en rytme og flyte lett, og den bør ikke være for dyp. Move on, og oppsøk så neste dansepartner, sier Husan.

Dette gjør vi ifølge coachen helt naturlig når vi er avslappet.

– Vær opptatt av den eller de andre, og ikke så opptatt av hvordan du selv framstår, ser hun.

Gjenta navn

Ingrid Husan mener også at det er viktig å møte den andre med blikket. Gjenta gjerne navnet til personen du snakker med, da dette hjelper deg til å huske navnet og uttale det riktig.

– Tenk på din eller dine minglekompiser som vennlige, og tenk at de antageligvis har et like stort ønske som deg om å få en vellykket minglesamtale, sier Husan.

Publisert:
http://www.dagbladet.no/2012/05/16/tema/velvere/klikk/helse/21621604/Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.

 

Bli løftet på jobben med karriereveileder

On 29/05/2012 by cani

Er du lei jobben? Børst støv av ubrukt engasjement med hjelp fra karriereveileder. Det kan spare deg for tid og grubling, og avklare om du bør søke nye utfordringer.

Av Åse Hellesjø

Publisert i Dine Penger, Nr 4 2008: http://www.karrierehuset.no/public/files/uploads/20080612102230GUPDN.pdf

Kan du kunsten å mingle?

On 18/05/2012 by cani

Ekspert Ingrid Husan gir deg syv gode tips til nettverksbygging.

- Nettverksbygging er lurt, men også noe vi ofte gjør automatisk når vi er avslappet og synes det er godt å være sammen med andre mennesker, sier  Ingrid Husan, fag- og forretningsansvarlig for coaching og utvikling hos HR-spesialisten Naviga Lee Hecht Harrison.

Artikkel av: marianne.loland@hegnar.no (HegnarOnline – 15.2.12 14:56)

Gjennom samvær med nye mennesker oppretter vi nyttige kontakter og nye sosiale bånd. Men å ta det første initiativet til kontakt er ikke alltid så enkelt.
Husan har satt opp syv råd til hvordan du nettverker:
– Vær opptatt av den andre og ikke hvordan du selv framstår – det gjør ofte at vi stenger av for å komme i kontakt med andre.
– Møt andre mennesker med blikket når du hilser. Gjenta gjerne navnet til den andre – det er helt vanlig å lett glemme navn, og forståelig at du ønsker å repetere det for å klare å huske det bedre.
– Spør gjerne hvordan vedkommende har hørt om seminaret/arrangementet dere møtes på. I private sammenhenger kan du spørre hvordan vedkommende kjenner verten/vertinnen.
– Prøv å finne en fellesnevner for samtalen.
– Sjekk dagens avis før du går slik at du kan ta initiativ til å nevne dagsaktuelle saker.
– For senere kontakt: Spør gjerne om du kan søke opp din samtalepartner på LinkedIn, som er et profesjonelt nettverk, og legg vedkommende til som kontakt her.
– Husk at mange andre også synes det kan være uvant og rart å mingle – sjansen er stor for at de gjerne samarbeider om å finne noe å prate om!

LES MER!

Publisert:

http://www.hegnar.no/kvinner/article681754.ece