Bør du bytte jobb?

On 29/05/2012 by cani

Det er arbeidstakers marked om dagen. Bør du bytte jobb? Sliter du med å motivere deg på jobb? Da er det kanskje på tide å bytte jobb eller arbeidsoppgaver.

Det er arbeidstakers marked om dagen. Bør du bytte jobb? Sliter du med å motivere deg på jobb? Da er det kanskje på tide å bytte jobb eller arbeidsoppgaver.
Bruker du store deler av arbeidsdagen til å ergre deg over å bli oversett, eller dagdrømmer du om hvor du heller ville vært?Da er det antagelig på tide å ta et grep om arbeidssituasjonen din, skriver Aftenposten.
Kanskje du bør vurdere å bytte jobb, eller be om endringer på den nåværende arbeidsplassen din.
Noe som ikke stemmer
Ingrid Husan, karriereveileder i Cani Coaching, sier mange som vurderer å bytte jobb har en følelse av at noe ikke stemmer, uten at de helt vet hva.
- De som kommer til meg for å få råd om de bør bytte jobb, gjør det som regel fordi de mistrives i arbeidet sitt av en eller annen grunn. Da er det viktig å sette fingeren på hva som utløser denne mistrivselen, sier Husan.
- Hva som gjør oss misfornøyd på jobb, er helt individuelt.
- Det kan være alt fra at du får for få utfordringer og variasjon, at du ikke trives i arbeidsmiljøet, eller at du får for liten respons. Enkelte kan føle at de jobber med noe som strider mot deres egentlige personlighet, sier Husan.
På rett spor
Aller først må du få klarhet i hvor du ønsker å være om noen få år, ifølge Husan.
- Spørsmålet er om du sitter på riktig tog i forhold til karrieren. Hvis du ønsker å komme deg til Bergen, bør du ikke sitte på toget til Trondheim, sier hun.
Det er unge som mistrives mest på jobb. Husan tror mange, og kanskje særlig unge arbeidstakere, tenker for kortsiktig.
- Av og til er det nødvendig å ta noen sidespor for å komme dit du vil. Husk at du noen ganger må anstrenge deg litt for å nå et mål.
- Flere som har drømmejobben i dag har tidligere hatt jobber de ikke har vært fornøyd med, men som har vært viktig for den videre karrieren, sier Husan.
Savner respons
Hun forteller at en konkret faktor flere savner på jobb er respons på arbeidet de gjør.
- Mange føler at de ikke blir sett, at jobben de gjør ikke har noen betydning. Vi har imidlertid ulike behov for respons.
Husan sier unge, uerfarne mennesker som regel har større behov for respons på det de gjør.
- Etter hvert bygger du opp en indre målestokk på hvor god du er. Men det er viktig for alle med noe respons.
- Be om mer respons hvis du savner det. Alle bør ha en medarbeidersamtale minst hver sjette måned, og gjerne oftere, sier Husan.

Publisert 9. aug 2006 i Prat: http://www.parat.com/list.aspx?m=445&amid=11247